You are currently viewing Czekamy na dolara po 4 zł

Czekamy na dolara po 4 zł

Zmienność na rynkach niewielka, przy braku ważnych publikacji w kalendarzu.